konsultprofil

konsult

Ulrika Wahllöf Björk är en resultat- och affärsdriven HR konsult med lång och bred erfarenhet av kvalificerat HR arbete i ledande ställning från både internationella och svenska företag. Ulrika har arbetat i såväl tlllväxt som under mer förvaltande faser i både stora och små organisationer.

Ulrika Wahllöf Björk har en gedigen erfarenhet av HR arbete inom olika branscher och segment. Hon har under många år haft ledande chefsbefattningar inom HR med globalt ansvar för strategiskt och operativt arbete. Detta inkluderar ett antal svenska börsbolag. Hon har dessutom en bred och omfattande erfarenhet som oberoende HR konsult.

Ulrika har en gedigen generalistkompetens inom HR omfattande rekrytering, strategisk kompetensförsörjning, ledarskapsprogram och coaching, arbetsrätt, förhandlingar, lön- och förmånsfrågor, avveckling samt att bygga – och utveckla HR funktioner.   Ulrika har erfarenhet som projektledare för omställningsprogram, omorganisationer,  företagsförvärv och sammanslagningar / avyttring av företag inklusive integrationsarbete. Hon har arbetat med projekt rörande företagskultur och värdegrund samt med med olika medarbetarundersökningar. Tidigare arbetsgivare inkluderar företag som TradeDoubler, Nasdaq, Actio – Konsulter i personalfrågor, Microsoft och Svenska Turistföreningen.

Utbildning

Fil kand. Linjen för Personal- och arbetslivsfrågor (140 p), Uppsala Universitet 1987

Utvecklingsprogram – inkluderande ett flertal chefs- och ledarskapskurser, HR utvecklingsprogram såsom strategiskt HR arbete och HR businesspartner modell, kurser i arbetsrätt, intervjuteknik och andra bedömningsinstrument samt coachning och projektledning.