konsultprofil

konsult

Ulrika Wahllöf Björk är en resultat- och affärsdriven HR konsult med lång och bred erfarenhet av kvalificerat personalarbete i ledande ställning från både internationella och svenska företag. Ulrika har arbetat i såväl tlllväxt som under mer förvaltande faser i både stora och små organisationer.

Ulrika Wahllöf Björk har arbetat inom HR området sedan år 1988 och har erfarenhet från IT-, Internet-, Finans-, Turism- och Serviceföretag. Detta inkluderar ett antal svenska börsbolag. Från år 2003 har hon haft ledande chefsbefattningar inom HR med globalt ansvar för strategiskt och operativt arbete. Hon har dessutom 8 års erfarenhet som oberoende HR konsult. Ulrika har en bred generalistkompetens inom HR, från rekrytering till avveckling. Hon har erfarenhet av personaldirektörs- och personalchefsarbete i både stora och små organisationer. Detta har innefattat såväl direkt personalansvar som ansvar för personalfunktion och budget.  Ulrika har mångårig erfarenhet av ledningsgruppsarbete. Ulrika har varit projektledare för omställningsprogram, omorganisationer,  företagsförvärv och sammanslagningar / avyttring av företag inklusive integrationsarbete. Hon har arbetat med projekt rörande företagskultur och värdegrund samt med attitydundersökningar. Tidigare arbetsgivare inkluderar företag som TradeDoubler, NasdaqOMX, Actio – Konsulter i personalfrågor, Microsoft och Svenska Turistföreningen.

Utbildning

Fil kand. Linjen för Personal- och arbetslivsfrågor (140 p), Uppsala Universitet 1987 Utvecklingsprogram – inkluderande ett flertal chefs- och ledarskapskurser, HR utvecklingsprogram såsom strategiskt HR arbete och HR businesspartner modell, kurser i arbetsrätt, intervjuteknik och andra bedömningsinstrument samt coachning och projektledning.