våra tjänster

HR Interim Management

inhyrning av HR chef under en tidsbegränsad period, läs mer.

HR Project Management

projektledning av HR projekt, HR stöd vid etablering av företag i Sverige, läs mer.

HR Advisory support

jourhavande HR chef vid behov, läs mer.

HR Mentorskap

mentorskapsprogram inriktat för HR chefer och konsulter, läs mer.

HR Audit

revision av HR processer, policies  och funktion, due diligence stöd för HR området, läs mer.