hr project management

During certain periods, a company or organization may need to bring in qualified HR expertise as additional support for the HR manager.

For example, a company may need help in a stage of expansion such as during a merger or acquisition. Or a company may need help managing organic growth, for example heading up a specific recruitment project. Companies facing rapid expansion may need support in developing their HR function. Other situations in which a company or organization may be in need of additional HR support include reorganizations and downsizing. HR consultancy support is a cost efficient way of applying the right input at the right time.

hrm solutions – helps clients build their HR function from the ground up. We also provide support in the further development of the existing organization.

hrm solutions – assists with project management during mergers, acquisitions and downsizing, comprising a wide range of support including project planning, management and integration. We also manage larger recruitment processes at stages of organic growth as well as downsizing projects and reorganization.

hrm solutions – offers consultancy support to international companies establishing themselves in Sweden. Support includes general HR issues in Sweden, help establishing a HR function, processes and procedures.Under olika perioder kan ett företag eller organisation ha behov av att ta in kvalificerad HR expertis som ett kompletterande stöd till ordinarie HR chef i form av en HR konsult.

Det kan vara vid en expansionsfas som en förvärvssituation eller vid organisk tillväxt, t ex att leda ett rekryteringsprojekt. Företag som står inför kraftig tillväxt kan ha behov av att få stöd att utveckla sin HR funktion. Andra situationer där företaget har behov av extra stöd kan också förekomma till exempel vid omorganisation eller en avvecklingssituation.  Ett konsultstöd kan här vara kostnadseffektivt genom att erbjuda rätt insats i rätt tid.

hrm solutions – erbjuder att bygga upp HR funktionen från grunden eller att vidareutveckla befintlig organisation.

hrm solutions – bistår med projektledning vid en förvärvs- eller avyttringssituation, omfattande såväl planering, ledning som integration av projektet. Detta genomförs av en senior konsult. Vi kan också leda större rekryteringsprojekt vid organiskt tillväxt eller projekt vid en avvecklings- eller omorganisationssituation.

hrm solutions – erbjuder HR konsulter & konsultstöd till internationella företag som skall etablera sig i Sverige. Det kan gälla allmänna HR frågor rörande Sverige, etablering av HR funktion, HR processer och rutiner. Kontakta oss idag med förfrågan om att hyra en HR konsult.