hr interim management HR chef -hr interim management

At certain periods in the business lifecycle, companies or organizations benefit from bringing in additional HR support to manage and direct company HR work. This is done by hiring a HR Director or HR Manager on a consultancy basis for a limited period of time. This type of support is appropriate for companies or organizations that are in a stage of expansion, or that need to build or develop their HR function, bridge planned or unplanned vacancies, or that are at a stage of renewal or downsizing.

hrm solutions – fulfils your needs by providing an interim solution. You simply buy as much help as you need, when you need it.

Vid olika tillfällen kan ett företag eller organisation ha behov av att få kvalificerat konsultstöd i form av inhyrning av HR direktör eller HR chef under en tidsbegränsad period som leder och styr HR arbetet. En HR chef kan vid en expansionsfas bygga upp eller utveckla en HR funktion, att överbrygga för planerade eller oplanerade vakanser eller vid en avvecklingsfas.

hrm solutions – tillgodoser ert behov genom en interimlösning och ni köper så mycket hjälp som ni har behov av. Kontakta oss idag för att hyra en hr chef.