hrm solutions – human resources management solutions

hrm solutions – human resources management solutions

erbjuder företag och organisationer kvalificerat konsultstöd inom human resources med utgångspunkt från det enskilda företagets affärsverksamhet och unika behov.

hrm solutions

har gedigen och bred erfarenhet från kvalificerat HR arbete i ledande ställning från internationella och svenska företag, såväl i tillväxt som under mer förvaltande faser, stora som små organisationer.

hrm solutions

har en helhetssyn på HR området, tillämpar ett konkret och pragmatiskt arbetssätt och erbjuder HR stöd i relation till företagets behov.