Våra tjänster

Vi har gedigen erfarenhet inom:

Interimschef

Inhyrning av HR chef under en tidsbegränsad period

Projektledning

Projektledning av HR projekt, HR stöd vid etablering av företag i Sverige

Advisory support

Jourhavande HR chef vid behov.

Mentorskap

Mentorskapsprogram inriktat för HR chefer och konsulter.

Audit

Revision av HR processer, policies och funktion, due diligence stöd för HR området

sv_SESwedish