Advisory support

Mindre företag och organisationer har ofta inte behov eller råd att ha någon egen HR funktion men dess chefer kan från tid till annan ha behov av att få råd och stöd vid en knepig personalsituation eller ha behov av att diskutera olika typer av personalfrågor med en kunnig och erfaren HR chef.

hrm solutions

  • Kan här fungera som jourhavande HR chef som den enskilde chefen kan kontakta per telefon eller e-mail för att vid behov diskutera olika typer av personalfrågor.
  • Vi kan också erbjuda workshops. Allt från individuella personalärenden till arbetsrättsliga frågeställningar.
  • Använd så mycket stöd som behövs, fokusera på de frågor som är viktiga och dimensionera HR stödet efter behovet, så det blir kostnadseffektivt.
sv_SESwedish