Projektledning

Under olika perioder kan ett företag eller organisation ha behov av att ta in kvalificerad HR expertis som ett kompletterande stöd till ordinarie HR chef i form av en HR konsult.

Det kan vara vid en expansionsfas som en förvärvssituation eller vid organisk tillväxt, t ex att leda ett rekryteringsprojekt. Företag som står inför kraftig tillväxt kan ha behov av att få stöd att utveckla sin HR funktion. Andra situationer där företaget har behov av extra stöd kan också förekomma till exempel vid omorganisation eller en avvecklingssituation. Ett konsultstöd kan här vara kostnadseffektivt genom att erbjuda rätt insats i rätt tid.

hrm solutions

  • Erbjuder att bygga upp HR funktionen från grunden eller att vidareutveckla befintlig organisation.
  • Bistår med projektledning vid en förvärvs- eller avyttringssituation, omfattande såväl planering, ledning som integration av projektet. Detta genomförs av en senior konsult. Vi kan också leda större rekryteringsprojekt vid organiskt tillväxt eller projekt vid en avvecklings- eller omorganisationssituation.
  • Erbjuder HR konsulter & konsultstöd till internationella företag som skall etablera sig i Sverige. Det kan gälla allmänna HR frågor rörande Sverige, etablering av HR funktion, HR processer och rutiner.
    Kontakta oss idag med förfrågan om att hyra en HR konsult.
sv_SESwedish