Interimschef

Vid olika tillfällen kan ett företag eller organisation ha behov av att få kvalificerat konsultstöd i form av inhyrning av HR direktör eller HR chef under en tidsbegränsad period som leder och styr HR arbetet. En HR chef kan vid en expansionsfas bygga upp eller utveckla en HR funktion, att överbrygga för planerade eller oplanerade vakanser eller vid en avvecklingsfas.

hrm solutions

  • Tillgodoser ert behov genom en interimlösning och ni köper så mycket hjälp som ni har behov av.
    Kontakta oss idag för att hyra en hr chef.
sv_SESwedish