about usom oss

Why choose hrm– human resources management solutions?

hrm solutions works with strategic and operational issues, offering cost-efficient solutions built on the right input at the right time. Read more.

Consultant information

Ulrika Wahllöf Björk has solid experience in HR from different industries and segments. She has held senior management positions within HR for many years with global responsibility for strategic and operational HR work. Her previous employers and clients include a number of listed Swedish companies. She also has extensive experience as an independent HR consultant. Read more.

Varför välja hrm – human resources management solutions ?

hrm solutions arbetar med både strategiska och operativa frågor samt erbjuder kostnadseffektiva lösningar som bygger på rätt insats vid rätt tidpunkt. Läs mer.

Konsult profil

Ulrika Wahllöf Björk har en gedigen erfarenhet av HR arbete inom olika branscher och segment. Hon har under många år haft ledande chefsbefattningar inom HR med globalt ansvar för strategiskt och operativt arbete. Detta inkluderar ett antal svenska börsbolag. Hon har dessutom en bred och omfattande erfarenhet som oberoende HR konsult. Läs mer.